สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-02-2565 139 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง