สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงหลังคา.ฝ้าเพดานอาคาร...รพ.สต.ไผ่...ต.ไผ่...อ.รัตนบุรี..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-02-2565 261 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงหลังคา.ฝ้าเพดานอาคาร...รพ.สต.ไผ่...ต.ไผ่...อ.รัตนบุรี..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง