สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงหลังคา.ฝ้าเพดานอาคาร...รพ.สต.ธาตุ...ต.ธาตุ...อ.รัตนบุรี..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-02-2565 237 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงหลังคา.ฝ้าเพดานอาคาร...รพ.สต.ธาตุ...ต.ธาตุ...อ.รัตนบุรี..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง