ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ก้าวสู่มิติใหม่ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศของพยาบาล" ผ่านระบบ Zoom Meeting

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 11-02-2565 78 ดาวน์โหลดเอกสาร