ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 11-02-2565 57 ดาวน์โหลดเอกสาร