ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 04-02-2565 46 ดาวน์โหลดเอกสาร