ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ "

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 02-02-2565 58 ดาวน์โหลดเอกสาร