สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน รพ.สต. 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-02-2565 117 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน รพ.สต. 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)