ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 6

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 28-01-2565 77 ดาวน์โหลดเอกสาร