ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ดำรงตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 27-01-2565 154 ดาวน์โหลดเอกสาร