สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดัน 2 รายการ รพช. รพ.สต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-01-2565 278 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดัน 2 รายการ รพช. รพ.สต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)