ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองเมืองโลก รุ่นที่ 11

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 25-01-2565 217 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th หรือสแกนผ่าน QR Code