ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation Management : A Results-based Approach

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 24-01-2565 297 ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล โทร 081-6433258 นางสาวภัคจิรา สุวรรณคาม โทร 095-9914742 และนางสาวณฐมน สะสมสิน โทร 088-4996614