ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 24-01-2565 211 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://nursing.mahidol.ac.th