ขอเชิญเข้าประชุมออนไลน์ เรื่อง Ethical & legal lssue in Nursing for the Next Normal และ Role of Nurse in the Next Normal era รูปแบบออนไลน์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 21-01-2565 271 ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถสมัครเข่าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ได้ที่ลิงค์ http://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/.