ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี เรื่อง มุมมองต่างเลนส์สู่การเปลี่ยนผ่านในวิชาชีพพยาบาลกับสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบการจัดประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 21-01-2565 264 ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 094-6800009 หรือ 086-7797711 หรือ 086-4462478