ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" รูปแบบออนไลน์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 20-01-2565 450 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมดังลิ้งก์แนบ http://hsmi.psu.ac.th/hiarc/?p=1800 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างหนังสือ