สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง อ.โนนนารายณ์ 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 19-01-2565 120 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง อ.โนนนารายณ์ 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)