ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้านการระบาดวิทยาภาคสนาม (E-learning) 3 ภาษา

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 18-01-2565 108 ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถเข้าไป download และเรียนรู้ได้ที่ http://www.interfetpthailand.net ภายใต้หัวข้อ E-learning