สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลพร้อมลำโพงและไมค์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-12-2564 160

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลพร้อมลำโพงและไมค์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง