สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) จำนวน 70 เมตร รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-12-2564 194 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) จำนวน 70 เมตร รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง