สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอปราสาท จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-12-2564 222 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอปราสาท จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง