สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ทุ่งกุลา ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-12-2564 187 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ทุ่งกุลา  ต.ทุ่งกุลา  อ.ท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง