สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก).จำนวน.56.เมตร..รพ.สต.สะเดา...ต.สะเดา... อ.บัวเชด...จำนวน.1.แห่ง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 08-12-2564 168 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก).จำนวน.56.เมตร..รพ.สต.สะเดา...ต.สะเดา... อ.บัวเชด...จำนวน.1.แห่ง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง