ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 26-11-2564 189 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ,สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

         ด้วยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 1 กพ. - 31 พค.65 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053 936074,949151 E-mail:nsccmunews@gmail.com รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้