ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 25-11-2564 65

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายภูวนันท์ โพธิ์ฤทธิ์  06 1161 3500