สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทำการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-11-2564 101 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทำการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง