ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 12-11-2564 161 ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 434 5500-2 ต่อ 144 โทรสาร 0 4342 4507 หรือคุณเนาวรัตน์  เกษมพร  ผู้ประสานงานโครงการ มือถือ 08 3679 6826