สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก).จำนวน.80.เมตร.รพ.สต.บ้านโคกสะอาด.. อำเภอ.กาบเชิง.จังหวัดสุรินทร์..จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 08-11-2564 95 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก).จำนวน.80.เมตร.รพ.สต.บ้านโคกสะอาด.. อำเภอ.กาบเชิง.จังหวัดสุรินทร์..จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง