ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร"ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 10

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 04-11-2564 205 ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  คุณจักรกฤช  จ้อยขุน โทร 09-4849-8566