สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมส่งการแปรผลสู่จอภาพ รพ.ศรีณรงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-11-2564 131

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมส่งการแปรผลสู่จอภาพ รพ.ศรีณรงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง