สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพททย์ รายการเตียงคลอดไฟฟ้า รพ.รัตนบุรี จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-11-2564 141

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพททย์ รายการเตียงคลอดไฟฟ้า  รพ.รัตนบุรี จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง