สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 300 ถุง รพ.รัตนบุรี จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-11-2564 183

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 300 ถุง รพ.รัตนบุรี จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง