ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management)ตามหลัก COSO ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 14 (online)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 28-10-2564 121 ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-241-6543-5 หรือ 094-849-8566