สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 27-10-2564 102

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง