สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อชุดตรวจวัดสัญญาชีพพื้นฐาน ชั่งน้ำหนัก BMI พร้อมระบบส่งข้อมูลสู่ฐานข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลอัตโนมัติ โรงพยาบาลพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 27-10-2564 133

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อชุดตรวจวัดสัญญาชีพพื้นฐาน ชั่งน้ำหนัก BMI พร้อมระบบส่งข้อมูลสู่ฐานข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลอัตโนมัติ โรงพยาบาลพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง