ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 21-10-2564 178 ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/ccem2021/