การประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

การประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้กำหนดการลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 4 – 25 กรกฎาคม 2565 โดยมีสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดัง Link ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1g224Fb_lMD3p1oR6ONfYn8Id2Ujxt9Xc