แจ้งผลการประเมินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอแจ้ง

ผลการประเมินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ 2563

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ Link ด้านล่าง