แบบสำรวจรายชื่อแพทย์และพยาบาลจิตอาสาที่เกษียณอายุแล้ว เพื่อเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แบบสำรวจรายชื่อแพทย์และพยาบาลจิตอาสาที่เกษียณอายุแล้ว

เพื่อเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กดเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

และขอให้ส่งแบบสำรวจภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ทาง Email : toppic111@gmail.com