ไฟล์นำเสนอ การสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ดังรายละเอียดด้านล่าง

Link : https://sl.moph.go.th/I-afu7-a