ตรวจราชการ กรณีปกติ ปีงบประมาณ2563

เอกสารในการจัดทำเอกสารตรวจราชการ และการนำเสนอการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์