รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดตรวจราชการ และตัวชี้วัดลงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563

  • ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข  Download
  • Template ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข  Download
  • ตัวชี้วัด ตรวจราชการ  Download
  • ตัวชี้วัด ระดับจังหวัด ติดตาม ลงพื้นที่  Download
  • แบบฟอร์ม Template (สำหรับกลุ่มงานภายใน สสจ.สุรินทร์)  Download