ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลการให้บริการ wifi internet ความเร็วสูงฟรี

เรียน  ผอก.รพ.ปราสาท/รพช./สสอ.ทุกอำเภอ

ขอเชิญหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้าร่วม โครงการขยายผลการให้บริการ wifi internet ความเร็วสูงฟรี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยเลขประชาชน 13 หลัก (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)