พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ชั้น 2 อาคารเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร 044-518402 ต่อ 232

PlayPause
Slider

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

” รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม “