ภาพกิจกรรม

“การจัดการความรู้เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ : Share and Learn” ประจำปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมวิชาการสรุปผลงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ “การจัดการความรู้เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ : Share and Learn” ประจำปี 2562 ในวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562,มอบใบประกาศฯ รพ.สต.ติดดาว,มอบใบประกาศฯ สสอ.ดีเด่นและ รพ.สต.ดีเด่น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานด้วย

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!