ภาพกิจกรรม

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

    Related Projects

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!