ภาพกิจกรรม

โครงการสภากาแฟ ครั้งที่ 8

    กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วมโครงการสภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

    ภาพกิจกรรม

     

    Related Projects

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!