ภาพกิจกรรม

โครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนกว่าพันคน ให้การต้อนรับทีมหมอชวนวิ่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่วิ่งมาถึงจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบคฑา ในวาระครบ 50 ปีแพทยสภา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครงการหมอชวนวิ่งให้แก่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

โครงการหมอชวนวิ่ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข และในวาระครบ 50 ปี แพทยสภา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยกำหนดจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศทุกภาค ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย โดยสายวิ่งนี้คือ เส้นทางอีสาน (NE 5) เริ่มวิ่งจากจังหวัด 15 สาย วิ่งส่งต่อกันเป็นทอดๆ จากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป รวม 76 จังหวัด เพื่อวิ่งเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!