ภาพกิจกรรม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!